Blog Listing

Jengo został ojcem:)

06.05.2019 Jengo po raz pierwszy został ojcem – w hodowli “z Cygańskiego Lasu” przyszło na świat 10 zdrowych maluchów – 6 chłopaków i 4 dziewczynki:) – Nyawela Chillichani Jengo x Asma Xena Sawa