Blog Listing

Międzynarodowa Wystawa Psów – Maribor – Słowenia 21.04.2019

2/2, ocena doskonała – klasa pośrednia
sędzia: Stelios Makaritis (GR)