?> ?>

Blog Listing

Międzynarodowa Wystawa Psów – Konopiska – 21-22.07.2018

4/4, ocena doskonała – klasa młodzieży 
sędzia: Izabella Krasowska-Salamon (PL)