Blog Listing

Międzynarodowa Wystawa Psów – Bratysława – Słowacja – 26.10.2018

2/5, ocena doskonała– klasa młodzieży
Sędzia: Peter Harsanyi (HU)