?>

Blog Listing

Krajowa Wystawa Psów – Wisła – 30.06.2018

3/3, ocena doskonała – klasa młodzieży
 sędzia: Izabella Krasowska-Salamon (PL)