?> ?>

Blog Listing

Krajowa Wystawa Psów – Wisła – 01.07.2018

2/5, ocena doskonała – klasa młodzieży
sędzia: Jan Ryk (PL)