?> ?>

Blog Listing

Krajowa Wystawa Psów Myśliwskich – Konopiska – 21.07.2018

2/2, ocena doskonała – klasa młodzieży
 sędzia: Tomasz Borkowski (PL)